Fiscaal attest

De ALS Liga België vzw is door de wet gemachtigd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen. Voor elke gift in geld van minimum € 40,00, geschonken aan de ALS Liga België vzw, wordt na afloop van het kalenderjaar door de ALS Liga België vzw een fiscaal attest (= kwijtschrift) uitgereikt.

De schenker kan zijn giften aftrekken van zijn belastbaar inkomen binnen volgende normen:

  • minimumbedrag € 40,00
  • maximumbedrag
    - voor particulieren 10% van het netto inkomen, maximaal 250.000,00 EUR per jaar (index 2001) d.i. 346.100,00 EUR per jaar (aanslagjaar 2010)
    - voor vennootschappen 5% van het totaal belastbaar inkomen, maximaal 500.000 EUR per jaar

Bestemming donatie- en inschrijvingsgeld
Het inschrijvingsgeld van 25 euro wordt aangewend om de organisatie van de Middelkerke City Swim mogelijk te maken.

Het donatiegeld, daarentegen, wordt niet gebruikt voor de realisering van de City Swim. 99%  van de donatiegelden wordt besteed aan wetenschappelijk ALS-onderzoek via het onderzoeksfonds ‘A Cure for ALS’. Omdat er voor de ziekte momenteel geen geneesmiddel bestaat, is dat broodnodig. De overige 1% wordt gebruikt om de werking van de Internationale Alliantie van ALS/MND verenigingen, waarvan de ALS Liga België lid van is, te garanderen.

A Cure for ALS
“A Cure for ALS” is het onderzoekfonds van de ALS Liga België. Giften aan dit fonds worden integraal besteed aan wetenschappelijk onderzoek, zonder dat er administratieve kosten worden aangerekend bij het doneren. Er zijn op elk moment meerdere onderzoeken die de ALS Liga behartigt. Donaties worden verzameld in een centraal fonds en de ALS Liga beslist welk project er op dat moment gesponsord wordt. De werking is gericht en transparant: de opzet, het doel, de kosten en de specifieke verwachtingen per project worden gedetailleerd beschreven op de website van de ALS Liga: www.ALS.be/nl/ACureforALS

Financiële verantwoording
Geïnteresseerden kunnen na afloop van de Middelkerke City Swim inzage krijgen in de jaarrekening van het evenement. Indien je dit wenst, kan je een mail sturen naar info@MiddelkerkeCitySwim.be.