Veiligheid en gezondheid

Zwemmen in zee is een uitdaging voor mensen die dit nog nooit gedaan hebben. De stroming, temperatuur en getijden zijn bepalende factoren voor het veilig zwemmen in open water. Voor onervaren zwemmers is het daarom een risico om onvoorbereid in zee te zwemmen. We raden vanuit de organisatie sterk aan om op voorhand een aantal trainingen in open water te voltooien. Dit om een veilige deelname aan de Middelkerke City Swim te garanderen. 

Gedurende de Middelkerke City Swim staan de redders van de gemeente Middelkerke en de naburige kustgemeenten paraat om de veiligheid van de deelnemers te garanderen. De weersomstandigheden worden hierbij sterk opgevolgd om goed te kunnen anticiperen op veranderende situaties. Ook de temperatuur van het water en de lucht worden van dichtbij gemonitord. Een gevaar van zwemmen in zeewater is onderkoeling. Om de onderkoelingsverschijnselen te herkennen en hierop adequaat te reageren, wordt voor de deelnemers een onderkoelingsbrochure voorzien. Hierin worden verschillende situaties uitgelegd in verband met onderkoeling samen met de juiste manier van reageren op dat moment.

Vanuit de organisatie bevelen we het gebruik van een wetsuit met lange mouwen ten zeerste aan. Dit voorkomt niet alleen onderkoeling maar beschermt ook tegen eventuele verwondingen. Zwemmen met open wonden tijdens het evenement wordt afgeraden. Zorg ook voor een tetanusinenting alvorens aan de Middelkerke City Swim deel te nemen.

Deelname aan de Middelkerke City Swim is op eigen risico. De organisatie zorgt voor een veilige omkadering van het evenement maar is niet verantwoordelijk voor zwemmers die niet goed kunnen zwemmen of bepaalde ongekende gezondheidsaandoeningen hebben. Bij de inschrijving wordt gevraagd een vrijwaringsverklaring in te vullen waarbij de deelnemer verklaart in perfecte gezondheid te verkeren. Personen die een bepaalde aandoening hebben en toch wensen deel te nemen, worden gevraagd bij aanvang van de Middelkerke City Swim op controle te gaan bij de arts ter plaatse. Deze bepaalt of de deelnemer voldoende geschikt is om deel te nemen aan het evenement.